تحصن کنندگان با سر دادن شعارهای ضد نظام بحرین خواستار لغو تصمیم سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم و همچنین پایان دادن به تبعیض علیه شیعیان این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری موج؛ در هشتمین روز متوالی تحصن شهروندان بحرینی در برابر منزل ایت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور در روستای الدراز، هزاران نفر دیگر به صف تحصن کنندگان پیوستند.

تحصن کنندگان با سر دادن شعارهای ضد نظام بحرین خواستار لغو تصمیم سلب تابعیت ایت الله شیخ عیسی قاسم و همچنین پایان دادن به تبعیض علیه شیعیان این کشور شدند.

به نقل از پایگاه اینترنتی مرآه البحرین، ‌ این تحصن کنندگان اعلام کردند که مقامات امنیتی بحرین تلاش دارند تا روستای الدراز را تحت محاصره قرار داده ومانع از ورود مردم به این روستا و اعلام حمایت از شیخ عیسی قاسم شوند.