سفیر روسیه در کابل گفت: افغانستان خواهان خرید تجهیزات هوایی از جمله هواپیما از روسیه شده است.

به گزارش خبرگزاری موج؛ «الکساندر مانتیسکی» سفیر روسیه در افغانستان گفته است، «حکمت خلیل کرزای» معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان در دیدار با همتای روسی‌ خود «ایگور مورکولوف» در مسکو، به خرید هواپیما و تجهیزات روسی تمایل نشان داده‌است.

سفیر روسیه در کابل با اشاره به سفر معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان به مسکو گفت: دو طرف درباره تمایل افغانستان برای خرید تجهیزات هوایی از روسیه بحثو گفتگو کرده بودند.

حکمت خلیل کرزای در همان زمان در یک کنفرانس خبری در مسکو گفته بود: با مقامات روسی در مورد گسترش همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی صحبت و گسترش همکاری با روسیه را مهم خوانده بود.

گفتنی است که شورای امنیت ملی افغانستان نیز تایید کرد که در این اواخر لیستی از نیازمندی‌ های نظامی افغانستان به شورای امنیت ملی روسیه داده ‌است وامید می رود این خواسته ها مورد پذیرش قرار گیرد.