سخنان اخیر حسن نصرالله می تواند زمینه همگرایی بیشتر ریاض و تل آویو را فرهم کند و این مساله بر تحولات سیاسی ایران در خاورمیانه اثر می گذارد.

علی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین الملل، درباره واکنش غرب به سخنان اخیر حسن نصرالله در دریافت کمک مالی و نظامی از ایران و همچنین بیانیه سردار سلیمانی به حاکمان بحرین به خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج گفت: وضعیت کنونی خاورمیانه به عنوان الگوی کوچک شده ای از اصطکاک های بین المللی است. از این رو آنچه در فضای سیاسی ایران میگذارد، تحت تاثیر چیزی است که در خاورمیانه در حال اتفاق است. به بیان دیگر امروز متغیر مستقل موثر در سیاست داخلی ایران اصطکاک هایی است که در صحنه خاورمیانه به وجود آمده و در نتیجه ایران انعکاس می یابد. وی در ادامه به پرونده هسته ای و ۱۲ سال مدیریت فشار بین المللی علیه کشورمان به عنوان نمونه ای از این دست اشاره کرد و افزود: ایران در میدان بازی تعیین شده بین المللی و منطقه ای در حال حرکت است. میدانی که بر مبنای جنگ نامتقارن است و مهمترین رکن برهم زدن آن، بیرون آمدن از این زمین بازی و تغییر جای متغیرهای مستقل و وابسته در صحنه سیاسی کشور است. در غیر این صورت این فضا فضای سیاسی ایران را دو قطبی می کند مانند آنچه پس از بیانیه سردار سلیمانی و سخنرانی حسن نصرالله در داخل رخ داد. مطهرنیا اظهارات دبیرکل حزب الله و فرمانده سپاه پاسداران را نشان دهنده قدرت ایران دانست و گفت: تغییر فضای منطقه برای استفاده از این قدرت با چالش های جدی روبرو است. ضمن آنکه این مسائل می تواند بر روند کار کارگروه اقدام مالی نیز موثر باشد. این کارشناس مسائل بین الملل در خاتمه به تاثیر سخنان حسن نصرالله بر تقویت همگرایی ریاض و تل آویو پرداخت و گفت: نزدیکی بیشتر عربستان به رژیم صهیونیستی باعث قطبی تر شدن منطقه خاورمیانه خواهد شد.