برگزاری همه پرسی در انگلیس و رای دادن به خروج این کشور از اتحادیه اروپا پیامدهای مهمی برای کشورهای قاره آفریقا به همراه خواهد داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از لوموند، همانطور که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد و سیاست کشورهای اروپایی تاثیر می گذار اثرات مهمی را بر کشورهای قاره آفریقا در بر خواهد داشت. بنابر این گزارش، انگلیس پس از فرانسه دومین کشور اروپایی است که در کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری های کلان دارد و این می تواند اثرات اقتصادی بر اقتصاد کشورهای این قاره داشته باشد. و در نیتجه جدایی لندن از اروپا این مهم وجود دارد که انگلیسی ها از این پس کشتی خود را به تنهایی به قاره آفریقایی می برند و به طور مستقل با این کشورها همکاری های اقتصادی خود را افزایش می دهند. لوموند در بخش دیگری افزود: انگلیس با جدایی از اتحادیه اروپا سیستم گمرکی مجزای از اروپا در قبال کشورهای آفریقایی برقرار خواهد کرد و می تواند بهای تولیدات خود را بویژه در زمینه صنعتی که پیش از این بانام دیگر کشورهای اروپایی به آفریقا می برد تغییر دهد. این تغییر در بهای تولیدات صادراتی انگلیس به آفریقا بر اقتصاد این کشورها تاثیر بسزایی خواهد داشت.