اقدام غیر انسانی و ضد اسلامی سران بحرین در لغو تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور همچنان با اعتراضات شدید مردم و شخصیت های دینی جهان اسلام همراه است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج، همزمان با افزایش موج اعتراضات و ابراز انزجار مردم بحرین و بسیاری از کشورهای اسلامی نسبت به سیاست های سرکوبگرانه سران بحرین و لغو تابعیت آیت الله عیسی قاسم، شخصیت های دینی از جمله بسیاری از مراجع، آیات عظام و مقامات سیاسی و نظامی کشورمان خشم خود را از اقدام آل خلیفه اعلام کردند. شخصیت های دینی کشورهای اسلامی نیز این اقدام را غیر انسانی و خلاف مقررات دانستند و حمایت خود را از این عالم دینی جهان تشیع ابراز داشتند. پیشتر مقتدی صدر رهبر جریان صدر و جیش المهدی عراق و عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق حمایت خود را از آیت الله عیسی قاسم ابراز داشتند. از سوی دیگر آیت الله سیستانی در تماس تلفنی با وی ضمن آگاهی از سلامتی آیت الله عیسی قاسم بر مودت خالصانه خود نسبت به این عالم دینی ابراز داشتند. سران بحرین در یک فرمانبری از شاه سلمان سعودی سه روز پیش به لغو تابعیت رهبر شیعیان این کشور اقدام کرد و پلیس بحرین نیز دیروز چهارشنبه به یکی از دفاتر وی یورش برد.