هزاران تن از زنان، کودکان و سالخوردگان فلوجه که پس از آزادی بخش هایی زیادی از شهر از وجود تروریست های داعش مورد حمایت عربستان و غرب، در اردوگاه هایی که دولت بغداد برای آنان فراهم کرده بسر می برند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج ، روزنامه فرانسوی لوفیگارو با حضور دراین اردوگاه با وضعیت پناهجویان شهر فلوجه آشنا شد و از آن آگاهی پیدا کرد. این اردوگاه در «عماریه » حومه فلوجه قرار دارد و باد کویری و داغ صورت آدمی را نوازش می دهد. البته درجه گرما به ۴۵ درجه سانتیگراد می رسد. عبدالرحمان کودک ۲۵ روزه ای که والدینش توانستند از چنگ تروریست های داعش به کمک نیروهای عراق فرار کنند در چادری که در این اردوگاه برایش فراهم شده بسر می برد. در این اردوگاه هزاران تن از مردم فلوجه ساکن هستند. فاصله اردوگاه تا فلوجه نزدیک به ۳۰ کیلومتر است. مادر عبدالرحمان گفت: من در پی عمل جراحی سزارین که توسط یک پزشک فرانسوی عضو داعش انجام شده است کودکم را بدنیا آوردم. این پزشک فرانسوی به نام فاطمه به همراه یک پزشک دیگر که مغربی بود برای داعش کار می کردند. این یک نمونه از حضور نیروهای خارجی داعش است و صدها و هزاران نیروی داعش دست پرورده همان دولت هایی هستند که گروه های تروریستی را در پنهان کمک و در ظاهر مقابله می کنند.