هر چند سناریوی عبری - عربی به گونه ای پیش رفت که دولت السیسی دو جزیره تیران و صنافیر را به عربستان واگذار کرد، ولی مردم این کشور همچنان مخالف مساله هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رسانه های مصر، دادگاه دیوان اداری مصر در نشست دیروز خود واگذاری این دو  جزیره را که متعلق به این کشور است رد و توافق قاهره - ریاض را در این باره باطل اعلام کرد. مردم مصر نیز به شدت مخالف واگذاری این دو جزیره هستند و آنرا پایمال کردن تمامیت ارضی کشور خود می دانند هر چند که تیران و صنافیر در آبهای سرزمینی عربستان واقع شده است. پیشتر نشریه مصری الشروق نتیجه یک نظر سنجی را منتشر کرده بود که بر ا ساس آن بیش از ۸۰ درصد مردم مصر مخالفت خود را با واگذاری این دو جزیره اعلام کرده بودند. بر اساس اسناد تاریخی، مصر و دولت وقت عثمانی در سال ۱۹۰۶ مرزهای دریایی خود را اینگونه تقسیم کرده بود که تیران و صنافیر به مصر داده شود و قاهره نیز در سال ۱۹۴۹ میلادی با رژیم صهیونیستی توافق «رودس» را امضا کرد و خط آتش بس نیز شامل مرزهای ۱۹۰۶ میلادی به جز غزه بود. نباید فراموش کرد که عربستان با جغرافیایی کنونی در سال ۱۹۳۲ تاسیس شد و نظام حاکم بر آن تا پیش از این تاریخ شمال جزیره العرب و غرب آنرا در اختیار نداشت. آتش بس در سال ۱۹۴۹ توسط صهیونیست ها نقض شد و آنها به مرزهای دریایی مصر در شرق طابا و غرب ایلات حمله کرده و ام الرشراش را اشغال کردند. سپس در سال ۱۹۵۰ حاکمان وقت عربستان مدعی مالکیت دو جزیره صنافیر و تیران شدند اما مصر آنرا رد کرد و بر صحت مرزهای خود بر اساس معاده سال ۱۹۰۶ تاکید کرد و در نتیجه عربستان به دلیل نداشتن نیروی دریایی برای حمایت و تصرف این دو جزیره از آن صرفنظر کرد. به هر روی مردم مصر همچنان به شدت مخالف واگذاری این دو جزیره به عربستان هستند و این اختلاف میان حاکمیت و مردم می تواند مشکلات زیادی را برای دولت السیسی بوجود آورد.