سازمان عفو بین‌الملل از تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه معارضان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه معارضان، از این رژیم خواست که هرچه سریع‌تر سرکوب روز افزون معترضان را متوقف کند.

اقدامات رژیم آل خلیفه علیه فعالان حقوق بشر و روحانیون این کشور اخیرا به طور بی سابقه ای تشدید شده است به گونه ای که این اقدامات از زمان آغاز اعتراضات صلح‌ٖآمیز در این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی بی سابقه بوده است.

ادامه بازداشت فعالان سیاسی و روحانیون در بحرین در حالی است که اعتراضات شهروندان بحرینی به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی در این کشور و محاکمه وی همچنان ادامه دارد.

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.