سرویس بین الملل - رهبر انقلابیون یمن تصریح کرد که عربستان از طریق مذاکره در پی بدست آوردن آن چیزی است که با جنگ نتوانسته آن را حاصل کند.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از مجله مقاربات السیاسیه یمن دبیرکل جنبش مردمی انصارالله گفت یمن تا پیش از تجاوز عربستان عیچ گونه تهدیدی برای کشوری محسوب نمی شد و از طریق گفتمان های سیاسی در پی دستیابی به خواسته های ملت خود بود. وی افزود نیروهای متجاوز خواسته مردم یمن را مغایر خواسته ها و طرح های خود دانسته و برای نابودی افکار انقلابی مردم یمن و خاموش کردن صدای آن ها دست به تجاوز نظامی و قتل عام مردم کردند و این در حالی است که مردم یمن و نمایندگان آنها همیشه در پی نشان دادن حسن نیت خود به جهانیان است. وی آزادی خواهی مردم یمن و ایستادگی در مقابل زیاده خواهی مستکبرین داخلی و خارجی را اصلی ترین دلیل نگرانی کشورهایی همچون عربستان و آمریکا خواند و گفت هیچ کشوری حق ندارد حقوق و خواسته های مردم یمن را نادیده بگیرد و یا سعی در امحاء و یا تغییر آن داشته باشد. عربستان به دنبال دیکته کردن دشمنی با ایران به یمن است در حالی که ایران یک کشور مسلمان و آزاده و ایستاده در مقابل مستکبرینی چون آمریکا و اسرائیل است. وی همچنین از تلاش عربستان برای تجزیه یمن سخن گفت و عنوان کرد که عربستان در پی این است که بتواند از هر راهی یمن را تجزیه کند و زمانی که دریافت نمی تواند با تحمیل جنگ به این خواسته خود دست یابد از طریق مذاکره به دنبال حاصل کردن این هدف شوم است.