سرویس بین الملل - صدراعظم آلمان رویکردهای اروپا را در باره موضوع پناهجویان به شدت مورد انتقاد قرار داد و نگاه انتقادی را از خود شروع کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از راشا تودی، آنجلا مرکل در گفت وگو با روزنامه زودیچه سایتونگ گفت که اروپا در باره پذیرش و رویکردی که باید در قبال آنها می داشت اشتباه کرده است. وی بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست بیشتر از گذشته با دولت ترکیه در باره موضوع  پناهجویان همکاری و مذاکره و در عین حال کمک های  بیشتری را به کشورهای آفریقایی کنند. مرکل گفت در آلمان، مدتهای طولانی، به مشکل مهاجران بی اعتنا بودیم و ضرورت یافتن راه حلی در سطح اروپا را برای این مسئله نادیده گرفتیم. وی در بخش دیگری بیان کرد: مدت زیادی است که در آلمان به مشکل مهاجران بی اعتنا بودیم و ضرورت یافتن راه حلی در سطح اروپا را برای این مسئله نادیده گرفتیم. بنابر این گزارش، محبوبیت آنجلا مرکل پس از رخداد سونامی پناهجویان به آلمان به شدت کاهش یافته و این گمان زنی وجود دارد که وی در انتخابات بعدی پیروز نشود.