جنبش حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای جریمه مالی روزنامه الاخبار بیروت و همچنین ابراهیم الامین سردبیر آن توسط دادگاه بین المللی را محکوم کرد و آن را سیاسی دانست.

به گزارش خبرگزاری موج، حزب الله لبنان اقدام دادگاه بین المللی در رابطه با روزنامه الاخبار و سردبیر آن را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش بخش رسانه ای جنبش حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای تصمیم های اتخاذ شده توسط دادگاه بین المللی در رابطه با روزنامه لبنانی «الاخبار» و همچنین «ابراهیم الامین» سردبیر این روزنامه را محکوم و همبستگی خود را با وی اعلام کرد.

در این بیانیه تصریح شده است: اینگونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیری های سیاسی است نه قضایی؛ دادگاهی که این دستور را صادر کرده است، اساسا برای اهداف سیاسی در راستای منافع کشورهای بزرگ تاسیس شده است نه برای تحقق عدالت و اجرای قانون.

گفتنی است دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به پرونده ترور «رفیق حریری» نخست وزیر اسبق لبنان دیروز(دوشنبه) در اقدامی کم سابقه روزنامه «الأخبار بیروت» و «ابراهیم الأمین» سردبیر روزنامه الاخبار را به ترتیب ۶ هزار و ۲۰ هزار یورو جریمه کرد.