«فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه از «فائز السراج» رئیس دولت وحدت ملی لیبی دعوت کرد تا با حضور در پاریس در خصوص نحوه پایان دادن به درگیری های لیبی با وی بحثو تبادل نظر کند.

به گزارش خبرگزاری موج، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه از «فائز السراج» رئیس دولت وحدت ملی لیبی برای سفر به پاریس در روزهای آتی دعوت کرد.

بر اساس این گزارش فرانسوا اولاند رئیس جمهور لیبی در سخنانی اعلام کرد: راهکار پایان دادن به آشوب ها در لیبی، اتحاد لیبی ها بر دولت وحدت ملی این کشور است. بر همین اساس از فائز السراج برای حضور در پاریس دعوت کردم.

دولت وحدت ملی لیبی در سال ۲۰۱۵ با نظارت سازمان ملل برای اداره این کشور ایجاد شد اما قادر به حکومت بر تمامی مناطق این کشور به دلیل برخی مشکلات به ویژه مخالفت دولت رقیب خود در شرق نیست.

همچنین پارلمان لیبی که در طبرق قرار دارد نیز به دولت فائز السراج رأی اعتماد نداده است و این موضوع خود ضربه ای سخت به مقامات این دولت برای پایان دادن به آشوب ها است.