سرویس بین الملل - سونامی مهاجرت پناهجویان از کشورهای بحران زده به سوی اروپا ادامه دارد و در این میان گارد ساحلی ایتالیا موفق شد بار دیگر هزاران تن از مهاجران آفریقایی تبار را از مرگ نجات دهد. در میان پناهجویان چندین نوزاد دیده می شد که چشمانشان با مرگ آشنایی نداشت.

به گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری موج به نقل از رویترز، گارد ساحلی ایتالیا طی ۴۰ عملیات نجات جداگانه در یک روز موفق به نجات ۶هزار و پانصد پناهجوی آفریقایی تبار از آبهای ایتالیا شد. این پناهجویان که عمدتا با قایق های بادی قصد داشتند خود را به ایتالیا برسانند در معرض خطر غرق شدن قرار گرفته بودند. از ابتدای سال جاری میلادی بیش از صد هزار مهاجر از قاره آفریقا که مبدا اکثر آنها کشور لیبی بوده است به سوی اروپا مهاجرت کرده اند که از این تعداد بیش از ۲هزار و هفتصد و بیست تن پیش از رسیدن به مقصد در آب های دو کشور لیبی و ایتالیا غرق شده و جان خود را از دست دادند.