«صالح قلاب» یکی از وزرای سابق اردن پیشنهاد داد که جبهه عمل اسلامی اردن به دلیل ارتباط یکی از اعضای آن با جماعت اخوان المسلمین از حضور در انتخابات پارلمانی این کشور محروم شود.

به گزارش خبرگزاری موج، یکی از وزرای سابق اردن در سخنانی ممنوعیت یکی از احزاب این کشور برای نامزدی در انتخابات پیش رو را پیشنهاد داد.

بر اساس این گزارش «صالح قلاب» وزیر اطلاع رسانی سابق اردن در سخنانی به مقامات اردنی پیشنهاد داد که حق حزب «جبهه العمل الاسلامی» برای شرکت در انتخابات پیش رو که قرار است در روز بیستم سپتامبر برگزار شود، به دلیل ارتباط یکی از اعضای این حزب با جماعت اخوان المسلمین سلب شود.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا عنوان کرد که تا زمانی که این عضو قطع ارتباط خود با جماعت غیرقانونی اخوان المسلمین را اعلام نکند، ممنوعیت مشارکت این حزب در انتخابات از لحاظ قانونی بسیار صحیح است.

شایان ذکر است پیش از این «محمد الزیودی» دبیرکل حزب جبهه عمل اسلامی اردن(جناح سیاسی گروه اخوان المسلمین در این کشور) اعلام کرد که این حزب در انتخابات پارلمانی که قرار است ۲۰ سپتامبر برگزار شود شرکت خواهد کرد.