منابع خبری از بستری شدن رئیس جمهور ازبکستان دربیمارستان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس جمهور ازبکستان امروز و به دنبال شرایط نامساعد جسمی خود به بیمارستان انتقال یافت.

این در حالیست که مسئولین عالیرتبه ازبکستان از اظهارنظر درباره شرایط کنونی و اوضاع جسمی «اسلام کریموف» رئیس جمهور این کشور خودداری می کنند.

«اینترنشنال بیزینِس تایمز» به نقل از برخی از منابع خبری حال وی را وخیم اعلام کرده است.

گفتنی است، «اسلام کریموف» رئیس جمهور ازبکستان پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق تا کنون این سمت را در اختیار داشته است.