رهبر حزب وطن ترکیه امروز در سخنانی از حرکت آنکارا در بازگشت ترکیه به آغوش دوستان واقعی خود یعنی ایران، سوریه، روسیه و چین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، رهبر حزب وطن ترکیه امروز در سخنانی سیاست های اتخاذی آمریکا علیه آنکارا را موجب بیداری ترکیه در حرکت به سوی دوستان خود یعنی ایران، سوریه، روسیه و چین دانست.

«دوغو پرینچک» رهبر حزب وطن ترکیه امروز در اظهاراتی در این باره اعلام کرد: ترکیه در حال اتخاذ تصمیمات بزرگی است؛ به نحوی که تمام معادلات جهانی را تغییر خواهد داد.

«دوغو پرینچک» در سخنان خود در شهر «ازمیر» ترکیه ادامه داد: ترکیه با عملیات ۲۴ آگوست در شمال سوریه، پ ک ک و آمریکا را به خندق فرو برده و جنگ را به بیرون از مرزها کشانده است.

رهبر حزب وطن ترکیه با اذعان به مشارکت آمریکا در کودتا علیه کشورش تأکید کرد: آمریکا کودتای ۱۵ جولای در این کشور را طراحی کرد؛ کودتایی که در نهایت به شکست مواجه شد. پس از این کودتای نافرجام، تمام عوامل آمریکا در ارتش ترکیه تسویه و در گام بعد نیز عناصر وابسته به «فتح الله گولن» هم از نیروهای امنیتی و اقتصادی پاکسازی شدند. این امر برای ترکیه از اهمیت بسیاری برخوردار بود.

«دوغو پرینچک» رهبر حزب وطن ترکیه در ادامه افزود: ترکیه عوامل وابسته به گولن را سرکوب کرده، پ ک ک را از بین برده و به آغوش دوستان واقعی اش در کمپ ایران، سوریه، روسیه و چین وارد می شود.