سرویس بین الملل - معترضان فلسطینی در راستای همبستگی با بلال کاید با تحصن در مقابل دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در رام الله موجبات تعطیلی آن را فراهم آوردند

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فلسطینی «صفا» تظاهر کنندگان فلسطینی در اعتراض به حمایت ضعیف صلیب سرخ از بلال کاید، اسیر فلسطینی که بیش از ۷۰ روز از اعتصاب غذای وی می گذرد دست به این اقدام زدند. این معترضین با در دست داشتن تصاویر کاید و پلاکارد های اعتراض آمیز از کوتاهی کمیته بین المللی صلیب سرخ در عدم حمایت قاطع از این اسیر فلسطینی و عدم فشار بر دولت رژیم صهیونیستی برای رهایی وی انتقاد کردند. بلال کاید پس از تحمل ۱۴ سال حبس در زندان های رژیم صهیونیستی و درست در روز آزادی خود توسط نیروهای این رژیم مجددا بازداشت و برای مدت نامعینی زندانی شد. کاید نیز در واکنش به این اقدام بیش از ۷۰ روز است که دست به اعتصاب غذا زده است و در جدیدترین نامه ارسالی خود به هموطنان خود از استقامت و ادامه اعتصاب غذای خود خبر داد.