نمایندگان پارلمان لیبی در نشست امروز خود، به دولت وفاق ملی رای اعتماد ندادند.

به گزارش خبرگزاری موج، پارلمان لیبی در طبرق به دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج رأی اعتماد نداد.

بر اساس این گزارش، ۶۱ نماینده پارلمان لیبی به دولت وفاق ملی رأی منفی دادند و ۱۲ نماینده نیز از رأی دادن خودداری کردند و این در حالی است که فقط یک نماینده رأی موافق داد.

پارلمان لیبی در نشست امروز خود، آخرین فرصت برای تشکیل دولت کوچک را به شورای ریاستی دولت وفاق ملی داد.

شورای ریاستی لیبی اواخر دی ماه گذشته، قبل از تشکیل دولت وفاق ملی در این کشور با هدف برقراری اتحاد بین گروههای درگیر بر اساس طرحی که سازمان ملل از آن حمایت می‌کند خبر داده بود.

اعضای دو پارلمان لیبی که بر سر حکومت درگیر بودند در ماه دسامبر گذشته در شهر الصخیرات مغرب متن تشکیل دولت وفاق ملی را امضا کردند.

با گذشت پنج سال از پیروزی انقلاب فوریه در لیبی، نه‌ تنها این کشور هنوز به ساحل آرامش نرسیده است، که بعد از سرنگونی دولت، امور در این کشور متشنج شده و ناآرامی و هرج و مرج همه جا را فرا گرفته است. در واقع نه انقلابی در لیبی تحقق یافته و نه نظامی جدید تشکیل شده و نه نظام قبلی باقی مانده است.

از سوی دیگر گروه تروریستی داعش نیز بخشهایی از این کشور را به اشغال خود در آورده است و نیروهای دولت وفاق ملی لیبی که از حمایت جامعه جهانی برخوردار است از ماه می(۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵) آزادسازی شهر سرت در حاشیه دریای مدیترانه را از لوثگروه تروریستی داعش آغاز کرده‌اند.