سخنگوی هیأت انصارالله یمن در سخنانی اعلام کرد که کمیته اسیران و بازداشتی های یمن در انجام امور مربوط به اسیران اتلاف وقت و مانع تراشی می کند.

به گزارش خبرگزاری موج؛ «محمد عبدالسلام» سخنگوی هیأت انصارالله یمن در سخنانی اعلام کرد که مبادله اسیران میان حوثی ها و جریان طرفدار منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن در تعز انجام شد.

بر اساس این گزارش عبدالسلام سخنگوی رسمی انصارالله یمن در سخنانی در این راستا اظهار داشت: روز شنبه از طریق واسطه های محلی، عملیات مبادله اسیران با برخی از گروه های مسلح در استان تعز انجام شد.

وی در ادامه سخنان خود در این زمنیه افزود: در جریان این عملیات ۱۱۶ نفر از اسیران ارتش و کمیته های مقاومت مردمی ما آزاد شدند.

سخنگوی انصارالله همچنین تصریح کرد: واقعیت اثبات می کند که هیأت مزدوران هیچ نقشی در این روند ندارد و پس از یک ماه از تشکیل کمیته اسیران و بازداشتی ها، این کمیته نتوانسته است گامی عملی در این راستا بردارد.

وی در همین رابطه بیان داشت: این کمیته همچنان اتلاف وقت می کند و مانع می تراشد. همچنین پیشرفتی هم در فعالیت های این کمیته مشاهده نمی شود. بنابراین این موضوع نشان می دهد که ارتباط مستقیم میان طرف های مربوطه و به صورت میدانی در بسیاری از اقدامات صحیح است.

شایان ذکر است روز شنبه عملیات تبادل اسیران میان حوثی ها و طرفداران منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن در استان تعز یمن انجام شد و در جریان آن نزدیک به ۲۰۰ نفر از اسرا مبادله شدند.