پوتین ضمن ابراز نگرانی از ماهیت کاربری موشک های ناتو در اروپا، ناتو را متهم به فریبکاری کرد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه در اظهار نظر اخیر خود در مورد سیستم دفاع موشکی مستقر شده توسط ناتو در اروپا گفت که احتمال استفاده تهاجمی از این سامانه علیه روسیه وجود دارد.

رئیس جمهوری روسیه با اشاره به مساله پرونده هسته ای کشورمان و حقه های به کار گرفته شده آمریکا برای تهدید جلوه دادن ایران گفت: هیچ خطری از جانب ایران کسی را تهدید نمی کند… آنها بار دیگر در حال فریفتن ما هستند.

پوتین افزود: ما حدودا می دانیم آمریکایی ها چه سالی به موشک جدید خود با برد بیش از ۵۰۰ کیلومتر دست خواهند یافت و از آن به بعد شروع به تهدید پتانسیل های هسته ای ما خواهند کرد. ما می دانیم چند سال طول می کشد تا این اتفاقات رخ دهد. آنها هم می دانند که ما می دانیم.

«پوتین» همچنین در مورد همکاری با آمریکا بیان کرد: آمریکا با همه نقدهای ما، همه پیشنهادهای ما در مورد یک همکاری واقعی مخالفت کرده و نمی خواهد با ما همکاری کند… ممکن است شما حرف مرا باور کنید یا نکنید، اما ما پیشنهادهای مختلف همکاری به آنها داده ایم و همه آنها رد شده اند.

وی همچنین در مورد سپر موشکی دفاعی ناتو در لهستان گفت: چیزی که مدام می گویند این است که ما می خواهیم از خودمان در برابر تهدید هسته ای ایران محافظت کنیم. تهدید هسته ای ایران کجاست؟ هیچ تهدیدی در کار نیست.