سرویس بین الملل - گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) بار دیگر به صهیونیست ها در باره هرگونه تجاوزی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رسانه های فلسطینی، «ابو عبیده » سخنگوی گردان های شهید عزالدین قسام خطاب به صهیونیست ها با تاکید به اینکه درصورتیکه باد بکارند، توفان درو خواهند کرد، ، گفت:ما با نظامیان اسیر صهیونیستی همان رفتاری را خواهیم کرد که رژیم صهیونیستی با اسرای فلسطینی دربند زندان های خود می کند. وی خاطرنشان کرد: همه سیاستمداران جهان باید این حرف را بشنوند، در مقابل ملتی که تصمیم گرفته است به آزادی دست یابد، قرار نگیرید. سخنگوی گردان های قسام درپیامی آشکار به دشمن صهیونیستی هشدارداد که این گردان ها با نظامیان اسیر صهیونیستی در غزه همان رفتاری را خواهد کرد که این رژیم با اسرای فلسطینی دربند زندان های خود می کند. وی تاکید کرد که متوسل شدن رژیم صهیونیستی به اعمال مجازات های نژاد پرستانه علیه اسیران فلسطینی نشانگر ناتوانی و ورشکستگی اخلاقی، امنیتی، سیاسی و نظامی آن است. ابوعبیده خطاب به ملت فلسطین تصریح کرد: ما امروز با شما عهد و پیمان می بندیم که گردان های قسام همچنان در خط مقدم مقابله با دشمنان حضور خواهد داشت ،مقاومت راهبر واقعی ملت فلسطین است و ضمن بر دوش کشیدن آرمان های آن، منبع مشروعیت بخشی به هر چیزی خواهد بود.ظامی برگزار کرد و تازه ترین دستاوردهای نظامی گردان های قسام در معرض دید شهروندان فلسطینی قرار گرفت. این در حالی است که صهیونیست ها یکشنبه شب گذشته نوار غزه را هدف حمله قرار دادند.