کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در نظر دارد کمیته حقیقت یاب به منطقه جامو و کمشمیر اعزام کند.

به گزارش خبرگزاری موج، کمیسیون حقوق بشر سازمان در نظر دارد کمیته حقیقت یاب برای بررسی اوضاع امنیتی به منطقه جامو و کشمیر در هند و نیز کشمیر تحت کنترل پاکستان اعزام کند.

لازم به ذکر است وزارت امور خارجه پاکستان ۱۵ ژوئیه پس از کشتار مسلمانان در منطقه جامو و کشمیر از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بود برای تحقیق و بررسی در مورد اوضاع امنیتی در منطقه جامو و کشمیر در هند کمیته ای حقیقت یاب به این منطقه اعزام کند.

شایان ذکر است پس از کشته شدن «برهان وانی» فرمانده حزب المجاهدین در کشمیر مردم این منطقه دست به اعتراضات گسترده ای زدند که با مقاومت نیروهای امنیتی هند روبرو شدند.

در حمله نیروهای امنیتی هند در ۴۰ روز گذشته بیش از ۸۰ نفر کشته و ۶۰۰۰ نفر نیز مجروح شدند. گزارشها حالی از آن است در اثر شلیک مواد شیمیایی بسوی معترضین ۱۲۰ نفر نیز بینایی خود را از دست داده اند.