اداره کل ورزش و جوانان در استان مرزی واسط در شرق عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که این استان با ایلام، استان همجوار خود در جمهوری اسلامی ایران پروتکل همکاری ورزشی مشترک امضا کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس مایح رئیس کمیته ورزش و جوانان در شورای استان واسط در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: هدف از این پروتکل، طراحی سیاست های راهبردی بلند مدت به منظور همکاری مشترک در راستای ارتقای ورزش دو استان و توسعه مناسبات دوستی و برادری بین دو کشور همسایه است. وی تاکید کرد که با همکاری ورزشی در چارچوب این پروتکل امکان برپایی اردوهای ورزشی مشترک و ارتقا آگاهی های فنی نسبت به فعالیت های ورزشی و فراهم کردن امکانات از طریق تبادل تجارب آموزشی و فعالیت های ورزشی مشترک فراهم می شود. عباس مایح افزود که طرف ایرانی در این مذاکرات از آمادگی شرکت های ایرانی برای ساخت تاسیسات ورزشی با هزینه های مناسب و طبق استاندارهای جهانی خبر داد. براساس بیانیه، هیات اعزامی عراقی که با مسئولان ایلامی مذاکره کرده و این پروتکل را به امضا رسانده، شامل مدیر مرکز ملی، به علاوه مشاور کمیته ورزش و جوانان شورای استان و رئیس فدراسیون فوتبال استان واسط و نماینده کمیته المپیک ورزشی عراق بوده است.