حزب سوسیال دموکرات آلمان امروز از دولت این کشور خواست تا در صورت اثبات حمایت آنکارا از گروه های تروریستی و افراطی در روابط برلین با آنکارا تجدید نظر کند.

به گزارش خبرگزاری موج، حزب سوسیال دموکرات آلمان امروز از دولت این کشور خواست تا در صورت اثبات حمایت آنکارا از گروه های تروریستی و افراطی در روابط برلین با آنکارا تجدید نظر کند.

این درخواست در واکنش به انتشار گزارش محرمانه وزارت کشور آلمان مبنی بر همکاری دولت ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور با تروریست ها در منطقه اعلام شده است.

فوکس پیشتر اعلام کرده بود که بر اساس گزارش محرمانه ای که به رسانه های آلمان درز کرده است، آلمان کشور ترکیه و حزب حاکم در این کشور را از حامیان گروه های افراطی و تروریستی در منطقه خاورمیانه می داند.

در بخشی از این گزارش محرمانه، دولت ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه در این کشور به دلیل حمایت های خود از اخوان المسلمین مصر، حماس و گروه های تروریستی به یاری رساندن به افراط گرایان در منطقه خاورمیانه متهم شده بودند.

در ادامه این گزارش محرمانه آمده است: اتهام دولت کنونی ترکیه به حمایت از تروریست ها در منطقه در نتیجه سیاست داخلی و خارجی این کشور به خصوص پس از سال ۲۰۱۱ بوده است.