سرویس بین الملل - هزینه خسارت های وارده به زیر ساخت های یمن که در پی آغاز تهاجم نظامی عربستان سعودی به این کشور به شدت آسیب دیده اند از مرز۱۴ میلیارد دلار فراتر رفت.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رویترز زیان های ناشی از تجاوز جنگنده های سعودی به یمن، تخریب زیرساخت ها، زیان ها اقتصادی یمن در پی جنگ و موارد دیگر خسارتی ۱۴ میلیارد دلاری را به این کشور فقیر تحمیل کرده است. این گزارش محرمانه که مشترکا توسط بانک جهانی، سازمان ملل، بانک توسعه اسلامی و اتحادیه اروپا تهیه شده بود خسارت های ناشی از جنگ را هفت میلیارد دلار و زیانهای اقتصادی در ارتباط با آن را نیز ۷/۳ میلیارد دلار ارزیابی کرد. در حملات نیروهای سعودی به زیر ساخت های یمن تعداد قابل توجهی مدرسه، بیمارستان، نیروگاه و زیرساخت های دیگر نابود شده اند. آلبرت جایگر رئیس نمایندگی صندوق بین المللی پول نیز گفت که تا وقتی این جنگ ادامه داشته باشد این آمار نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اکنون دغدغه ما رفع مایحتاج مردم یمن و آوردن کالاهای ضروی مورد نیاز شهروندان یمنی برای پیشگیری از وقوع یک فاجعه انسانی می باشد.