سرویس بین الملل - بیش از نیم میلیون نفر روز سه شنبه در اعتراض به آنچه فساد و سو مدیریت از جانب دولت خوانده می شد به خیابان ها ریختند.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از فرانس پرس این تظاهرات بی سابقه که در کناکری پایتخت گینه و حومه آن برگزار گردید به دعوت سلو دالین دیالو رهبر مخالفین گینه سازماندهی شده بود. رهبر مخالفین گینه اعلام کرد که در این تظاهرات ضد دولتی در حدود ۷۰۰ هزار نفر شرکت داشته اند. بخش هایی از اعتراضات منجر به خشونت و درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضین شد که در نتیجه آن تعدادی از تظاهرکنندگان زخمی و به بیمارستان انتقال یافتند. همچنین برخی منابع از هدف قرار گرفتن یک جوان از ناحیه سینه و مرگ وی در بالکن منزل خود توسط پلیس خبر داده اند. عبدالقابل کمارا وزیر امنیت گینه نیز با تایید خبر درگیری نیروهای امنیتی و معترضین و همچنین کشته شدن یک جوان در پی این درگیری ها از شناسایی مامور ضارب خبر داد. وی افزود ۱۲ نفر در این خشونت ها زخمی و ۶ نفر بازداشت شده اند. معترضین به فساد و سوء مدیریت دولتی خواستار کناره گیری آلفا کنده رئیس جمهور این کشور از قدرت می باشند.