روزنامه پاکستانی دنیا روز سه شنبه نوشت نیروهای گارد ساحلی پاکستان مستقر در ایالت بلوچستان ۵۳ نفر از اتباع این کشور را که قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران داشتند، بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، این روزنامه روز گذشته نیز گزارش داده بود که نیروهای مرزبانی ایران ۱۷۰ تبعه پاکستانی را به جرم ورود غیرقانونی به کشور بازداشت و تحویل مسوولان مرزی پاکستان دادند. گزارش رسانه پاکستانی حاکی است که اتباع یادشده، کارگرانی هستند که به دلیل نداشتن مدارک مربوط به مهاجرت، در ایران دستگیر شده و برخی از آنان نیز قصد عبور از مسیر ایران برای ورود غیرقانونی به ترکیه و از آنجا نیز قصد ورود به سایر کشورهای اروپایی را داشتند. مهاجرت غیرقانونی اتباع پاکستانی به ایران که موضوع تازه ای نیست، همواره مشکلاتی را برای دو کشور ایجاد کرده و گاهی مهاجرتهای غیرقانونی از مسیرهای خطرناک و با وسیله هایی غیرایمن، سبب شده است تا این افراد جان خود را از دست بدهند. همه ساله تعداد زیادی از اتباع پاکستان که سعی می کنند بطور غیرقانونی وارد ایران شوند، از سوی نیروهای مرزبان ایران دستگیر و اغلب به کشورشان بازگردانده می شوند. این رویداد تقریبا هر ماه و گاهی چند بار در طول یک ماه اتفاق می افتد. بیکاری و مشکلات عدیده اقتصادی در پاکستان از مهمترین دلایل مهاجرتهای غیرقانونی اتباع این کشور محسوب می شود. این مهاجران غیرقانونی پس از ورود به ایران، معمولا سعی می کنند تا خود را به مرز ترکیه برسانند و از طریق ورود غیرقانونی به ترکیه و سپس یونان، خود را به اروپا برسانند اما در بیشتر موارد در خاک ایران یا ترکیه گرفتار نیروهای مرزبان و پلیس می شوند. اردیبهشت ماه امسال نیز روزنامه جنگ پاکستان از بازداشت ۱۸۱ تبعه پاکستانی به جرم اقامت غیرقانونی در مناطق مختلف ایران و تحویل آنان به مسوولان مرزی پاکستان خبر داد.