ادعای پکن در رابطه با دریای چین جنوبی توسط دادگاه بین‌المللی رد شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بی‌بی‌سی، ‌ یک دادگاه بین المللی ادعای مالکیت پکن بر دریای چین جنوبی را رد کرده و ادعای فیلیپین در این زمینه را مورد تایید قرار داد.

هیات حل اختلاف بین‌المللی اعلام کرد که هیچ مدرک تاریخی مبنی بر کنترل و مالکیت انحصاری این آب‌ها و منابع آن از سوی چین وجود ندارد.

چین در مقابل این حکم را سست‌بنیاد خواند.

چین مدعی مالکیت تمامی مناطق دریای چین جنوبی است که این ادعا شامل جزایر و تپه‌های دریایی می‌شود که بسیاری مدعی مالکیت آن هستند.

این دادگاه در لاهه اعلام کرد که چین حقوق مالکیتی و سرزمینی فیلیپین را نقض کرده است. این نهاد همچنین اعلام کرد که چین باعثوارد آمدن آسیب‌های متعدد زیست محیطی به صخره‌های مرجانی در این منطقه شده است.

این دادگاه توانایی اجرا و تضمین قانونی این حکم را ندارد.