بیش از دو میلیون کشاورز و روستایی که از شهرهای مختلف چین به پکن پایتخت این کشور هجوم آورده اند، شب هادر زیر زمین های این شهر زندگی می گذرانند.

به گزارش خبرنگار  بین الملل خبرگزاری موج، پاتریک سن پل فرستاده ویژه روزنامه فرانسوی به پکن با اعلام این مطلب گفت: هزاران زن و مرد که در رستوران ها کار می کنند یا در منازل به نظافت اشتغال دارند و کارهایی از این دست در زیرزمین های تاریک و دور از نور خورشید زندگی خود را می گذرانند. شماری نیز که در ساختمان سازی فعالیت دارند در زیر زمین همان سازه ها به طور دستجمعی زندگی می کنند و روز و شب باهم هستند و اگر این افراد بخواهند برای خوابیدن به منازل خود بروند باید بیش از یک ساعت و نیم وقت بگذارند برای رفتن و همین زمان برای برگشت به سرکار که عملا زمان کاری و استراحت لازم را هم از دست خواهند داد. این گزارشگر لوفیگارو در بخش دیگری گفت: درست است که در بالا گفتم دو میلیون کشاورز و روستایی به پکن آمده اند اما این تعداد آنهایی هستند که زیر زمین ها می خوابند زیرا شمار آنهایی که از روستاها و شهرهای اطراف به پایتخت هجوم آورده اند بالغ بر هفت میلیون تن است. این زندگی زیر زمینی از ۲۰ سال پیش آغاز شده و روز به روز رو به افزایش است.