وزیر خارجه هند با وجود اعلام مخالفت چین با عضویت هند در گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای تاکید کرد که چین اعتراضی به عضویت هند در NSG ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ سوشما سواراج، وزیر خارجه هند روز یک‌شنبه در کنفرانس خبری سالانه و در جمع خبرنگاران گفت: ‌ چین با موضوع پیوستن هند به گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای مخالف نیست و تنها بحثدر مورد ضوابط و روند انجام این امر است.

هند در حالی خواستار پیوستن بهNSGشده است که یکی از پیش شرط‌های لازم عضویت آن یعنی معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را امضا نکرده است.

به گزارش ایسنا، ‌گروه تامین کنندگان هسته‌ای دارای ۴۸ کشور عضو است که همه آن‌هاNPTرا امضا کرده‌اند، این گروه ضمن تجارت فن‌آوری و مواد پیشرفته هسته‌ای از طریق محدود کردن فروش و تجارت مواد و تجهیزاتی که می‌تواند باعثتوسعه تسلیحات هسته‌ای شود، از اشاعه این تسلیحات جلوگیری می‌کند.

روز جمعه قرار است اعضای این گروه در نشست خود در سئول در مورد عضویت هند تصمیم‌گیری کنند.

به نظر می‌رسد کم‌تر از یک هفته مانده به برگزاری این نشست هند به دنبال جلب حمایت چین از عضویت خود است.

این در حالی است که پیش‌تر چین اعلام کرده بود که اختلافات اساسی میان اعضا در مورد پیوستن کشورهایی کهNPTرا امضا نکرده‌اند وجود دارد و در صورت عضویت هند، پاکستان(متحد نزدیک چین) نیز باید حق عضویت در این گروه را داشته باشد.

وزیر خارجه هند هم‌چنین در مورد پیوستن پاکستان بهNSGگفت: ‌ ما مخالف پیوستن هیچ کشوری مثل پاکستان به گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای نیستیم.

هند هم اکنون حدود یک دهه است تلاش می‌کند تا به NSG ملحق شود.