سرویس بین الملل - زوج جوانی که در جزیره ای دورافتاده و خالی از سکنه گیر افتاده بودند نجات یافتند

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از بی بی سی این زوج گردشگر که در جزیره ای کوچک و خالی از سکنه در اقیانوس آرام گرفتار شده بودند نجات پیدا کردند. این زوج که در جزیره غیرمسکونی فایوی شرقی از مجمع الجزایر میکرونزی گیر افتاده بودند با الهام از فیلم ها و قصه ها و با نوشتن یک پیام کمک بزرگ (SOS) بر روی شن ها ساحل توانستند هواپیماهای گشتی را متوجه خود سازند و نجات یابند. سفارت آمریکا در میکرونزی نیز با تایید نجات لینوس و سابینا این ایده را عامل نجات این زوج توریست اعلام کردند.