سرویس بین الملل - رئیس جمهور سنگال که یکی از حاضران در نشست سران گروه ۲۰ به میزبانی چین است خواستار توجه بیشتر این کشور به قاره آفریقا شد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری شین هوا، «ماکی سال» در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ در چین از این کشور خواست در توسعه قاره آفریقا همکاری کند. وی که ریاست دوره ای شرکای توسعه آفریقا را برعهده دارد، افزود:چین در بخش های مختلف کشورهای آفریقا حضور دارد و فعال است ولی از مقامات پکن می خواهیم که به حضور بیشتر خود در قاره آفریقا با هدف توسعه کشورهای این قاره اقدام کند. بنابر این گزارش، رئیس جمهور سنگال از شرکت های چینی خواست در کشورهای قاره آفریقا سرمایه گذاری کنند. به گفته وی، شرکت های چینی در بخش های خصوصی و دولتی کشورهای آفریقایی بویژه در جاده سازی، ساخت خطوط ریلی حضور فعال دارند. رئیس جمهور سنگال در بخش دیگری گفت: درهای سنگال به روی شرکت های همه کشورها باز است و شرکت های چینی می توانند در بخش های مختلف مشارکت داشته باشند.