سرویس بین الملل - نخست وزیر چین در دیدار با رئیس شورای امنیت سازمان ملل بر همکاری بیشتر کشورش با این نهاد بین المللی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از شین هوا، « لی کاکیانگ » به پیتر توماس که ریاست هفتاد و یکمین دوره شورای امنیت را برعهده دارد افزود: پکن همکاری های خود را با سازمان ملل متحد افزایش می دهد در این زمینه عزم راسخ دارد. وی اضافه کرد: سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد بین المللی که بیشتر از دیگر نهادها از سوی کشورهای جهان مورد احترام است جایگاه خاصی دارد و دولت چین به شدت معتقد است که نقش این سازمان مهم و تعیین کننده است. نخست وزیر چین در بخش دیگری اضافه کرد:  ما که چهل و پنجمین سال عضویت خود را در سازمان ملل تجربه می کنیم همواره بر حمایت از این نهاد تاکید داریم. این موضع گیری چین در شرایطی است که این کشور طی هفته های اخیر به دلیل موضوع دریای شمالی چین با برخی از همسایگان خود مشکل دارد.