سرویس بین الملل - نیروهای ویژه پاکستان از تعیین جایزه ۵ میلیون روپیه ای برای دستگیری یا اطلاعات منجر به دستیابی به رهبر یک گروه تروریستی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از اردوتایمز پاکستان، فرمانده نیروهای ویژه این کشور در کراچی با کمک از مردم برای نابودی تروریسم در پاکستان عنوان کرد که نیروهای امنیتی از مردم انتظار دارد که در راه محو تروریسم هر گونه اطلاعاتی که منجر به دستگیری سیدصفدر رهبر گروه تروریستی لشکر جنگوی الاعلمی گردد به نهادهای امنیتی این کشور دهند. وی افزود که ۵ میلیون روپیه نیز به عنوان جایزه برای دستگیری این تروریست تعیین شده است. همچنین جایزه های نقدی دیگری نیز برای هرگونه اطلاعات درباره دیگر افراد و احیانا تحرکات این گروه تروریستی تعیین شده است. سیدصفدر معروف به یوسف خراسانی رهبر گروه تروریستی لشکر جنگوی و تعدادی از همدستان وی مدت هاست که متواری هستند. در همین زمینه علی بن سفیان سخنگوی این گروه تروریستی طی پیامی الکترونیکی اظهار داشت که  لشکر جنگوی همپای داعش اقدام به هدف قرار دادن شیعیان خواهد کرد. این گروه تروریستی که شاخه نظامی گروه تروریستی تکفیری سپاه صحابه قلمداد می شود در جدیدترین تهدیدات منتشر شده گفته است که شیعیان منطقه دیره اسماعیل خان پاکستان یا باید دست از مذهب خود بردارند و یا همگی به خاک و خون کشیده خواهند شد.