دادگاهی در مصر ۳۵۰ تن از مخالفان دولت را که غالبا از اعضای اخوان المسلمین هستند به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، حکم این دادگاه به حوادث پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور اخوانی مصر به ویژه درگیری‌های دو میدان رابعه العدویه و النهضه در ۱۴ اوت ۲۰۱۳ باز می‌گردد. دادگاه نظامی مصر در حکمی غیابی ۳۵۰ تن از کسانی را که گفته می‌شود در این تنش‌ها دخیل بوده‌اند به حبس ابد ۶۸ تن دیگر را حضوری به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

خالد الکومی، عضو هیأت دفاع از متهمان گفت که دادگاه نظامی که در استان اسیوط در جنوب مصر تشکیل شد، به اتهام دست داشتن در حمله به پلیس دیرمواس ۲۴۹ متهم را به طور غیابی به حبس ابد و سه تن را به طور حضوری به سه سال و ۴۷ تن دیگر را نیز به طور حضوری به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

وی ادامه داد: این دادگاه هم چنین در حادثه حمله و به آتش کشیدن یک مرکز ارتباطی دولتی در مرکز شهر دیرمواس، ۱۰۱ تن دیگر در حکمی غیابی به حبس ابد و ۱۸ تن دیگر را نیز در حکمی حضوری به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

الکومی افزود: متهمان اوایل ماه مه گذشته به اتهاماتی که همگی آن را رد کردند، به دادگاهی نظامی ارجاع داده شدند. از دیگر اتهامات وارده به این افراد نیز پیوستن به اخوان المسلمین و تخریب عنوان شده است.