سرویس بین الملل- یک نشریه کره شمالی نزدیک به دولت این کشور نوشت که سیاست های دوگانه و خصمانه واشنگتن برای همه روشن شده …

سرویس بین الملل- جاده های هند که دادگاه عالی این کشور از آنها به عنوان غول های قاتل نام برده ، هر سال جان 150 هزار نفر…

سرویس بین الملل - وزارت امورخارجه کره شمالی اعلام کرد که این کشور برای مقابله با هرگونه تجاوزی آمادگی کامل را دارد.

یک روزنامه انگلیسی نوشت، مسکو در پی تهدید اخیر کره شمالی نیروهای خود را به سمت مرزهای مشترکش با کره شمالی حرکت داده است.