سعادت در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که امروز در محل استانداری برگزار شد، به اهمیت آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی راهبردی اشاره کرد و گفت: آمایش سرزمین بحثبسیار مهم در برنامه ریزی راهبردی است که باید آن را مهم و اساسی تلقی کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج استان آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی به آمایش انجام گرفته در قبل از انقلاب و پس از آن اشاره کرد و افزود: در این آمایش توسعه کشور از پیرامون به سمت مرکز است که این توسعه نامتقارن است و علاوه بر اینکه آذربایجان غربی در این آمایش در نقطه انتهای توسعه قرار گرفته در داخل استان نیز این جهت گیری از پیرامون به مرکز باعثایجاد معضلاتی برای مردم شده است.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: بر اساس برنامه سازمان برنامه و بودجه این جهت آمایش با هدف رفع عدم توازن تغییر می کند؛ لذا این توسعه یافتگی از مرزها و مناطق کمتر توسعه یافته به سمت مرکز خواهد بود.

مقام عالی استان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه ها و موسسات عالی اگر بخواهند به عنوان پیشخوان علمی و توسعه استان باشند باید خود ساختار داشته باشند، خاطرنشان کرد: لازمه پیشخوان توسعه بودن استان ها داشتن ساختار و موجود بودن اسناد و مدارک است و این در شرایط فعلی که توانمندی های علمی خوبی در دانشگاه ها موجود است می تواند عملی و نهادینه شود.