مشاور استاندار آذربایجان غربی در امور سیاسی گفت: آذربایجان غربی نمونه کاملی از یک جامعه پویا با تنوع و تکثر فرهنگی و ملی است و ادیان، مذاهب، اقوام و زبان های گوناگون عناصر انکارناپذیر این پیکره فرهنگی هستند.

به گزارش خبرگزاری موج استان آذربایجان غربی، حجت الاسلام والمسلمین جعفر فخرآذر در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار موج افزود: همزیستی مسالمت آمیزانه این گونه های متفاوت فرهنگی، دغدغه همیشگی رهبران، سیاستمداران، علما و در یک کلام دلسوزان راستین این مرز و بوم بوده و است، اگرچه تلاش های فراوانی برای تحقق این مهم صورت پذیرفته است ولیکن هنوز فاصله زیادی با آن جامعه ی الگویی که مدنظر علمای اسلام و به ویژه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری است، داریم. فخرآذر با بیان اینکه اگر بخواهیم یک الگوی اسلامی و ایرانی تحت عنوان زیست محبت آمیز مابین مسلمانان و برادران و خواهران دیگر از ادیان و مذاهب غیر اسلامی ترسیم کنیم و کشورمان را از آتش کینه جویی های فرقه ای و مذهبی مصون نگاه داریم، باید دو مقوله مهم را از یاد نبریم، توضیح داد: باید سیاست مبتنی بر شناسایی و حفظ شان و کرامت همه انسان ها را سرلوحه کار خود قرار دهیم به طوری که سیاست برابری شان و کرامت انسان ها، اساس حرکت ما برای رفع بی عدالتی و مقابله با سیاست بی تفاوتی نسبت به اقلیت های قومی و مذهبی قرار بگیرد. وی ادامه داد: دیگر اینکه تفاوت مابین ادیان، مذاهب، اقوام و زبان ها را به رسمیت بشناسیم و این گنجینه گران بهای فرهنگی را به دید یک فرصت بنگریم و نه یک تهدید. مشاور استاندار آذربایجان غربی در امور سیاسی تصریح کرد: همان طور که رهبر انقلاب فرموده اند که اتحاد مسلمانان به معنای انصراف از عقایدشان نیست؛ باید قابلیت بنیادین ادیان و مذاهب و زبان ها برای تعریف هویت متمایز خود به عنوان یک عنصر فرهنگی - ملی، اساس همگرایی و وحدت امت اسلامی از یک سو و زیست محبت آمیز (نه مسالمت آمیز) همه ادیان و اقوام از سوی دیگر قرار بگیرد.