معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوی گفت: انتظار ما از شهرداری و شورای شهر خوی تقویت آموزش وپرورش و پرداخت حق قانونی این اداره هست و شهرداری حق ۵درصد قانون را واریز نمی کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج آذربایجان غربی از خوی، غلامرضا نظرعلیلو در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خوی که با حضور نماینده، فرماندار، رئیس اداره آموزش و پرورش خوی و دیگر مسئولین در سالن جلسات این اداره برگزار شد، با ارائه گزارشی درخصوص مشکلات مدارس و مباحث مالی اداره متبوع خود اظهار داشت: با توجه به وجود آمار دانش آموزی ۶۱هزارنفری در مدارس شهرستان خوی و دارابودن رتبه دوم استان از لحاظ تعداد آمار، ردیف های بودجه ۶-۵ به شهرستان خوی اختصاص می یابد. وی به قانون بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش پرورش اشاره کرده و افزود: طبق این قانون شهرداری ها موظف به دادن ۵درصد درآمدهای خود از طریق عوارض صدورپروانه و تفکیک زمین و نوسازی و... هستند. اما متاسفانه شهرداری خوی این مبلغ را خیلی ناچیز در حساب آموزش و پرورش خوی واریز می کند. نظرعلیلو ادامه داد: پرداخت ۵درصد شهرداری در شهرهای مانند بوکان، میاندوآب، مهاباد، ماکو که شهرهای به مراتب کوچک تر از خوی هستند، دهها برابر پرداختی از شهرداری خوی است. انتظار ما از شهرداری و شورای شهر خوی تقویت آموزش وپرورش و پرداخت حق قانونی این اداره هست. معاون توسه مدیریت و پشتیبانی مدیریت آموزش و پرورش خوی تصریح کرد: با وجود این کمبود بودجه ها، اگر حداقل شهرداری خوی در پرداخت ۵درصد به حساب اداره، تمام تلاش خویش را انجام دهد، مشکلات زیادی از ما مرتفع خواهد شد.