معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای برنامه مصوب کشت بذر گندم جهت پایداری تولید، پیش بینی می شود امسال نزدیک به ۴۲۰ هزار تن بذر اصلاح شده گندم در کشور تولید شود که این میزان تولید بذر گندم نسبت به دو سال گذشته از افزایش دو برابری برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استانآذربایجان غربی، عباس کشاورز در جریان سفر یک روزه خود به آذربایجان غربی در بازدید از روند تولید و خرید تضمینی گندم در شهرستان اشنویه با اعلام این مطلب افزود: با توجه به اهمیت استراتژیک تولید بذر گندم سالم و گواهی شده، سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر این است که همه ساله در بیش از ۵۰ درصد اراضی آبی و ۳۰ درصد اراضی دیم بذور گندم اصلاح شده استاندارد کشت شود تا در سال آینده کشاورزان از همان بذر کشت شده برای مزارع خود استفاده کنند.

کشاورز با بیان اینکه صنعت بذر یکی از صنعت های بزرگ کشاورزی است که در دنیا شرکت های بزرگ تجاری در این زمینه فعال هستند، تصریح کرد: در راستای پروژه ساماندهی بذر و حمایت از مصرف کنندگان بذر اصلاح شده و توسعه این صنعت، از سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه استقبال می کنیم و دولت نیز از صادرات مازاد بذر تولیدی گندم به کشورهای خارجی نیز حمایت می کند که برای این منطور زنجیره ای قوی با حمایت بخش تحقیقات جهاد کشاورزی و بخش خصوصی تشکیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر۱۴نوع رقم بذر دیم و۵۲نوع رقم بذر آبی درسطح کشور وجود دارد.

کشاورز در بازدید از شرکت فرآوری تولید بذر اشنویه ضمن تشکر از بهره برداران و عوامل اجرایی تولید گندم در استان و ابراز رضایت از وضعیت مطلوب تولید و خرید گندم در آذربایجان غربی یادآور شد: آذربایجان غربی از مهم ترین استان های تولید بذر در کشور به شمار می رود و این استان به لحاظ شرایط اقلیمی و آب و هوایی حتی در شرایط خشکسالی نیزاز نظر تولید نسبت به سایر استان های کشور جلوتر است.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای برنامه مصوب کشت بذر گندم جهت پایداری تولید، پیش بینی می شود امسال نزدیک به ۴۲۰ هزار تن بذر اصلاح شده گندم در کشور تولید شود که این میزان تولید بذر گندم نسبت به دو سال گذشته از افزایش دو برابری برخوردار است.

نیز در این بازدید با بیان اینکه در سال زراعی جاری در استان افزون بر ۳۵۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبی و دیمی زیر کشت محصول گندم رفته است، گفت: از آغاز فصل خرید گندم تاکنون ۳۵۳ هزار تن گندم مازاد بر مصرف زارعان گندمکار استان توسط مراکز خرید دولتی خریداری شده است و پیش بینی می کنیم امسال میزان تولید گندم در استان بیش از ۷۰۰ هزار تن باشد و از این میزان تولید ۶۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف زراعان خریداری شود.

اسمعیل کریم زاده افزود: آذربایجان غربی این ظرفیت را دارد که علاوه بر تولید گندم مورد نیاز استان، مازاد محصول تولیدی را با هماهنگی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، به سایر استان های کشور صادر کند.