مقام عالی استان گفت: برنامه ها و موضوعات پسابرجام باید در راه سازندگی و میثاق ملی باشد.

به گزارش خبرگزاری موج استان آذربایجان غربی، سعادت در همایش فرمانداران و بخشداران استان که با حضور مقیمی معاون و قائم مقام وزیر کشور در امورسیاسی برگزار شد به شرایط پسا برجام اشاره نمود و گفت: باید در مدت باقیمانده از دولت تدبیر و امید از این شرایط استفاده نمود تا اهداف و مقاصد دولت تبیین و اجرایی شود.

استاندار آذربایجان غربی افزود: برنامه ها و موضوعاتی که پس از برجام بوجود آمده باید در راه سازندگی و میثاق ملی باشد لذا هم به لحاظ تفکر و شرایط سیاسی باید طوری عمل شود که به سمت میثاق ملی گام برداشته شود و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست های پذیرفته شده و سند بالادستی برنامه های بودجه سالانه را عملیاتی شود.

مقام عالی استان در ادامه افزود: برای عملیاتی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی باید برش استانی و شهرستانی این سند ایجاد و عملیاتی شود و در این خصوص باید مدیران پیگیر اجرای برنامه ها باشند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: نکته ای که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی فرمودند مردمی بودن اقتصاد مقاومتی است چرا که در برخی موارد در خصوص اقتصاد مقاومتی انتظارات تنها از دولت است در حالی که این به تنهایی نمی تواند جوابگو باشد.

سعادت اضافه کرد: باید به مردمی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای شود و از همه پتانسیل موجود برای اجرای اقتصاد مقاومتی و پیگیری آن استفاده شود.

استاندارآذربایجان غربی برلزوم تشکیل هیئتی به عنوان هسته راهبری در شهرستانها تاکید نمود و گفت: فرمانداران و بخشداران به عنوان مجری سیاست های دولت تدبیر و امید در شهرستانها و بخشداریها هستند که باید در حفظ وحدت، انسجام و همدلی و تفاهم تلاش نمایند.

مقام عالی استان ادامه داد: در انتخابات روشی که در استان در پیش گرفته شد به دور از تنش ها و عدم دخالت در جریانهای اختلافی و کاملا بی طرف بود که این خود باعثایجاد اعتماد در مردم و حضور بیشتر در انتخابات اخیر شد که این روند باید در انتخابات سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتمعی استاندار آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان در ۹ حوزه انتخابی و در دو مرحله و و بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شد.

رادفر در ادامه به آمادگی استان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی اشاره نمود و اظهار داشت: فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان دولت در شهرستان ها آماده انجام وظایف محوله در خصوص برگزاری انتخابات هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت تقویت سیستم اطلاع رسانی دولت اظهار داشت: به لحاظ اقدامات و عملکرد وسیع دولت در حوزه های مختلف، در بحثاطلاع رسانی ضعف هایی وجود دارد که عملکرد و اقدامات به درستی و به روشنی به مردم اطلاع رسانی نمی شود.