طی حکمی از سوی دکتر امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، دکتر جم عزتی راد به سمت سرپرستی واحد استان آذربایجان غربی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج استان آذربایجان غربی طی حکمی از سوی دکتر امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، دکتر جم عزتی راد به سمت سرپرستی واحد استان آذربایجان غربی منصوب و از خدمات دکتر مصیب زاده سرپرست پیشین تقدیر به عمل آمد. در این مراسم دکتر بهرامی نسب معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن اعطای این حکم و تبیین اهداف و برنامه های اولویت دار سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، افزود: ان شاا… با عنایات پروردگار متعال و همچنین انتصاب دکتر عزتی راد شاهد افتخار و پیشرفت روز افزون واحد استان آذر بایجان غربی در راستای تحقق اهداف عالیه دانشگاه باشیم.