۱۴طرح سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به تصویب کمیسیون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو رسید.

به گزارش خبرگزاری موج استان آذربایجان غربی، در سی و سومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو، ۲۱ طرح در حوزه‌های مختلف کشاورزی، خدمات، گردشگری، معدن و صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه کلیات و جزئیات ۱۴ طرح نیز مورد تصویب و تایید قرار گرفت. سرمایه گذارانی که برنامه‌های آنها مورد تایید سازمان واقع شده است، مکلف هستند مراحل اداری را برای اجرای آنها طی نمایند. پیش از این نیز طرح‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ماکو مطرح و به تصویب کمیسیون سرمایه‌گذاری رسیده است که هم‌اکنون مراحل اداری و اجرایی خود را طی می‌کند. حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سعی دارد با تسریع در رسیدگی به طرح ها و درخواست های سرمایه گذاری این رویکرد را در اولویت وظایف حوزه اقتصادی قرار دهد.