طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، خانم نعیمه بداقی بعنوان سرپرست فن آوری اطلاعات و تحول اداری منصوب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از ماکو، طی حکمی از سوی حسین فروزان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، خانم نعیمه بداقی بعنوان سرپرست فن آوری اطلاعات و تحول اداری منصوب شد. خانم بداقی از همکاران بومی منطقه و دومین زنی است که در پست مدیریتی سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب شده است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری از دانشگاه امیرکبیر با معدل ۱۷/۹۶ می باشد. پیش از وی نیز خانم نجفی باغچه جوقی بعنوان مدیر برنامه و بودجه سازمان منصوب شده است.