مدیر زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: برداشت و خرید کلزا از سطح ۳۲۶ هکتار از اراضی زراعی استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، جمشید دارا افزود: پیش بینی می شود حدود یک هزار تن کلزا از سطح مزارع استان برداشت شود که نسبت به پارسال افزایش ۶ برابری را خواهد داشت. دارا بیان کرد: متولی خرید کلزا در استان شرکت غله و خدمات بازرگانی است که با مباشرت تعاون روستایی استان اقدام به خرید می کند. وی اضافه کرد: خرید در پنج شهرستان از جمله بوکان، نقده، پلدشت، میاندوآب و خوی در محل اتحادیه های تعاون روستایی شهرستانها انجام می شود. دارا بیان کرد: کلزا کاران باید در مدت زمان تعیین شده اقدام به تحویل محصول خود به مراکز تعیین شده کنند که در غیر این صورت مراکز خرید از تحویل محصول تولیدی خودداری می کنند. مدیر زراعت جهادکشاورزی آذربایجان غربی بیان کرد: قیمت خرید تضمینی کلزا با دو درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت ۲۵ هزار و ۳۰۰ ریال تعیین شده است. وی گفت: قیمت خرید تضمینی کلزا در سال گذشته ۲۲ هزار ریال بود که نسبت به پارسال ۱۵ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است که از اوایل تیرماه تا ۱۵ مردادماه امسال زمان خرید کلزا از کشاورزان استان تعیین شده است