شهردار ارومیه گفت: انگور ارومیه در تولید در رتبه چهارم کشور قرار دارد اما امروز رتبه نخست صادرات کشور ایران از بابت انگور و مشتقات آن برای ارومیه است.

محمد حضرت پور در گفت و گو با خبرگزاری موج، با اشاره به اینکه در گذشته، صادرات انگور در شهر ارومیه 5 هزار تن بوده که امروز به 40 هزار تن در طول پنج سال گذشته رسیده است اظهار داشت: در این رابطه سالانه 286 هزار تن انگور در 45 نوع تولید می شود، هر چند که امسال هزار تن از تولیدات انگور به سبب سرمازدگی کاهش یافته اما این مسئله به عنوان یک فرصت قلمداد می شود چون تاجران از باکو برای خریداری انگور و فروش آن به کشور روسیه، به ارومیه آمده اند.

شهردار ارومیه گفت: با وجود اینکه انگور ارومیه در تولید در رتبه چهارم کشور قرار دارد اما امروز رتبه نخست صادرات کشور ایران از بابت انگور و مشتقات آن برای ارومیه است.

وی در پایان  با اشاره به دلایل تاخیر در افتتاح شهربازی ارومیه تصریح کرد: در این رابطه متاسفانه درآمد شهرداری ارومیه از اردیبهشت 93 تاکنون به یک دهم کاهش یافته تا جایی که در سه ماهه گذشته، حقوق کارگران شهرداری پرداخت نشده چون اقتصاد کشور در بخش مسکن در رکود بوده و تمامی درآمد شهرداری از قبال پروانه، تراکم فروشی و فروش زمین است.

شهردار ارومیه تاکید کرد: اگر امروز منابع کافی دست شهرداری بود پروژه تقاطع غیرهمسطح آذربایجان با تاخیر روبرو نمی شود و در عرض شش ماه به بهره برداری می رسید.

حضرت پور افزود: آمار صدور پروانه در سال 92 که 40 هزار و 800 بود هم اکنون به هزار و 600 پروانه رسیده است.

شهردار ارومیه در پایان اظهار امیدواری کرد با مشارکت مردمی در پرداخت عوارض و مطالبات شهرداری و همکاری با شهرداری در جنبه های مختلف  بتوانیم به افق 1404 شهر ارومیه دست یابیم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج