به مناسبت هفته دولت دو پایگاه اورژانس جاده ای در ارومیه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان غربی، این دو پایگاه در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع در حوالی ارومیه و درروستاهای چنقرالوی پل و نازلو افتتاح شد.

برای احداثاین دو پایگاه ۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

زمین پایگاه اوژانس جاده ای نازلو توسط آقای کاظمی خیر ارومیه ای آقای کاظمی اهدا و زمین پایگاه اورژانس چنقرالوی توسط دهیاری و مردم این روستا واگذار شده است.