مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: هر شهروند ارومیه‌ای به طور میانگین روزانه ۶۵۰ گرم زباله تولید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، عزیز قال با بیان اینکه میزان تولید زباله درارومیه روزانه ۴۶۰ تا ۴۷۰ تن زباله است، افزود: از این میزان زباله تولید شده حدودا ۳۰ درصد خشک و ۷۰ درصد تر است.

وی در خصوص هزینه صرف شده برای جمع آوری زباله در ارومیه تصریح کرد: برای جمع‌آوری زباله و رُفت و روب شهر روزانه ۸۰۰ میلیون ریال هزینه می شود.

قال در خصوص اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی کارخانه تولید برق از زباله‌های شهری ارومیه گفت: باتوجه به انعقاد قرارداد شهرداری ارومیه با شرکت یلماز ترکیه پیگیری‌های لازم از سوی این شرکت برای انعقاد قرارداد با سانا(تولید انرژی‌های نو) در حال انجام است که در صورت موفقیت نسبت به احداثکارخانه اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است دو نوبت نسبت به آزمایش زباله شهر اقدام شده تا متناسب با نوع زباله نسبت به تولید انرژی اقدام شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک سایت برای دفن زباله در ارومیه وجود دارد که امیدواریم در صورت تاسیس کارخانه تولید انرژی این سایت نیز جمع آوری شود.