مشمولان خدمت وظیفه برای دریافت دفترچه اعزام به سربازی باید به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، سرهنگ حبیب جعفرزاده گفت: دفترچه های اعزام به خدمت مشمولان در قانون جدید به درب منازل مشمولان ارسال نمی شود و این افراد باید به دفاتر پلیس۱۰+ مراجعه کرده و دفترچه هارا اخذ نمایند و پس از دریافت دفترچه و در زمان اعزام، تنها سه روز فرصت دارند تا خود را به محل خدمت معرفی کند و در غیر این صورت شامل افراد غایب از خدمت می شوند. معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی افزود: بنا به دستور فرمانده کل قوا، تسهیلاتی برای سربازان متاهل در نظر گرفته شده که مشمولان متاهل می توانند از سه ماه کسر خدمت در صورت فرزند دار شدن استفاده کنند البته به شرطی که این فرزند باید از آن خود فرد باشد و فرزند خوانده و فرزند همسر پذیرفته نیست.