پروژه پل خرمده در شاهین دژ افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان غربی، مهندس سعادت در ادامه برنامه های سفر خود به شهرستان شاهین دژ، پروژه پل خرمده را در این شهرستان افتتاح کرد.

این پروژه که در سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود با هدف ساماندهی ورودی شهر شاهین دژ و از محل اعتبارات استانی احداثو امروز بدست مهندس سعادت استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

برای احداثاین طرح ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

در این مراسم، فرماندار و امام جمعه شاهین دژ و رییس سازمان برنامه و بودجه استان نیز حضور داشتند.